+ سجاد پنج‌شنبه 25 شهریور 1395 12:59

تحقیق در مورد تاریخ روم

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  

تعداد صفحه116

 

فهرست مطالب

 

  صفحه

مقدمه

موقعیت جغرافیایی ایتالیا

ساکنین نخستین ایتالیا

-لیگورها

-ایتالیت ها

-لاتین ها

-اتروسکها

-یونانیها

دوره پادشاهی روم

-سلطنت رومولوس

-سلطنت نوماپومپیلوس

-سلطنت تولوس هستیلیوس وآنکوس مارتیوس

-سلطنت اتروسکها

-طرز حکومت پادشاه

دوره جمهوری روم

مجلس سنا

مجلس کومیتا کنتوریاها

مجلس کونیکیلینام پله بیس

الواح دوازده گانه

توسعه اولیه روم

ارتش روم در دوره جمهوری

جنگهای روم و کارتاژ(پونیک

فتح و توسعه

هنر ومعماری در دوران جمهوری روم

روشن تدفین

آغاز انقلاب در روم

-تیبریوس

-گایوس

-ماریوس

-سولا

-پومپیوس وکراسوس

-قیام اسپارتاکوس

ژولیوس سزار

امپراطوری روم

حکومت اوگستوس

هنر وادبیات در عصر آگوست

سلسله ژولیوس وکلودیوس

-تیبریوس

-کالیگولا

-لکودیوس

-نرون

سلسله فلاویوس

-وسپاسیانوس

-تیتوس

-دومیتیانوس

حکومت آنتونین ها

-نروا

-تراژان

-هادرین

-آنترنین

-مارک ارل

-کمد

اجتماع رومی

بردگی

هنر ومعماری در دوران امپراطوری روم

-حمامها

-سیرک

-آمفی تئاتر

-طاق نصرت

-ستون یادبود تراژان

-معبد پانتئون

-مجسمه های رومی

-فرسکها

-باسیلیکای اولپیا

-بمبئی

-تیمگاد

-خانه های رومی

-انحطاط وسقوط امپراطوری روم

-نتیجه گیری

فهرست منابع

تصاویر


مقدمه:

تاریخ همواره شاهد ویژگیهای منحصر به فرد ملل و اقوام بزرگ بوده است.هر یک از این اقوام نسبت به جهان اطرافش وارتباطش با این جهان به نگرش های خاص خویش دست یافته است.برای مثال ،یونانیان باستان مبتکران وخالقان بزرگی بودند. آنها به ارزش فردی انسان اعتقادی عمیق داشتند وهمواره حامی آزادی بیان فردی بودند؛ به زیبایی نیز عشق می ورزیدند، زیبایی ای که در جای جای طبیعت رد و نشانش را می دیدند. یونانیان خلاقیت فردی خویش را با عشقشان به زیبایی ادغام می کردند و در عرصه هنر،مجسمه سازی، معماری وادبیات آثار بدیع وبا شکوهی پدید آوردند. قابلیت واستعداد خاصی که در ان زمان به شالوده ماهیت ملی یونانیان شکل می داد، روح خلاق ایشان بود.

از دیگر سو، رومی ها در عرصه فرهنگ،دستاوردهای بدیع چندانی نداشتند.ادیت همیلتون[1] مورخ نوشته است :«مردم روم طبع شعر قوی نداشتند. قابلیت وخلاقیت طبیعی آنها سنخیتی با بیان هنری نداشت»(ناردو، 1383،ص9)

نبوغ یونانیان درفراست و خلاقیت آنان متظاهر می شد. لکن رومی ها سربازان کارآمد، قانونگذار کاردان وحکمرانان موفق بودند.آنها می دانستند چگونه می توان بر دیگران پیروز شد وبر ملتهای دیگر حکم راند. زمانی که امپراطوری روم به اوج ترقی خودرسید، دنیای اطراف مدیترانه بر برکت صلح وقانون ونظم آگاه گشت.

میلیونها انسان از کشورهای دوردست وتبارهای گوناگون از اینکه می توانستند خود را شهروند


-Edith Hamilton[1]خرید و دانلود تحقیق در مورد تاریخ روم