X
تبلیغات
زولا
+ سجاد پنج‌شنبه 25 شهریور 1395 12:48

مقدمه

اطمینان راسخ داریم که تربیت مقدم بر تعلیم است و برای اینکه نتیجه دلخواه دانش آموزان و زحمات خانواده ، دبیران ،مشاورین و...زایل نشود، باید دانش آموزان را به سیستمی منظم ، منطقی و منسجم هدایت کرد، یعنی اگر آموزشگاه موفق شود نظم و انضباط خاص خود را حاکم کند ، دانش اموز بیشترین استفاده را از امکانات خواهد برد.

روابط صمیمانه والدین با فرزندان، مدیران با شاگردان و همدلی و همراهی و تعامل مطلوب و زبان تایید و تشویق و تکریم ، کلام صادقانه و گذشت و صبوری و ایثار، سبب تقویت خود پنداری مثبت و تقویت رفتارهای مطلوب و حذف رفتارهای نامطلوب می گردد، بالعکس هر گونه تعارض و تضاد فکری و تهدید و تکذیب مستمر می تواند بذر بسیاری از رفتارهای نامطلوب همانند لجبازی، پرخاشگری ، بی تفاوتی ، اضطراب ، افسردگی ، بی نظمی و...را در نهاد فرزندان و شاگردان بارور سازد.

باید بدانیم که هر گونه تعارض و تضاد فکری و رفتاری بین پدر و مادر و تهدید و تکذیب مستمر یکدیگر در فضای خانه به ویژه در جضور فرزندان می تواند بذر بسیاری از رفتارهای نامطلوب همانند لجبازی ، پرخاشگری و بی تفاوتی ، سرد مزاجی ، اضطراب ، افسردگی را در نهاد فرزندان بارور سازد و بالعکس همدلی ، همراهی ، تعامل مطلوب پدر و مادر ، زبان تایید ، تشویق و تکریم ، کلام صادقانه و صمیمانه و رفتارهای توام با گذشت و ایثار و صبوری و احسان می تواند مناسب ترین بستر را برای تضمین سلامت و بهداشت روانی فرد تنظیم کند.

دشواری کنترل دانش آموزان با توجه به ویژگی های سنی آنها روز به روز روبه افزایش است. بسیاری از مدیران و مدیران از برخورد با مسائل انضباطی دانش‌آموزان احساس ناتوانی می کنند و به طور معمول ممکن است برخورد های نامناسبی با این رفتار ها داشته باشند.

در زمینه‌ی بی ‌انضباطی دانش‌آموزان،مدیران باید پاسخگوی سوالاتی از قبیل این سوالات باشند.

1 بی‌انضباطی چیست و چگونه میتوان انضباط را آموخت؟

2- چگونه می توان از بروز رفتار های نا مناسب دانش‌آموزان که نظم و انضباط کلاس را مختل می‌کنند جلوگیری کرد؟

3 علل بی انضباطی دانش‌آموزان کدامند؟

4 چگونه میتوان این رفتارهارا کاهش داد یا از بین برد ؟

هدف از نوشتن این مقاله بررسی علل بی انضباطی و کمک به مدیران و مدیران برای برخورد با دانش آموزان بی نظم می باشد. به این منظور ابتدا بی انضباطی را در دیدگاه افراد مختلف تعریف نموده سپس تعریف نسبتاجامعی از آن ارائه می شودیکی از تعاریف مناسب عبارتست از: " انجام دادن هر عمل یا رفتار پذیرفته نشده و نا معقول توسط دانش آموزان که سازماندهی کلاس و مدرسه را مختل یا تهدید به اخلال می کنند و باعث کاهش کارایی مدیر و دانش آموزان شده و مدیر را در رسیدن به هدف اصلی خود که همان ارتقای دانش آموزان است به چالش می کشاند".

با توجه به تحقیق "کانین "که مشکلات بی انضباطی را از اقدامات پیش‌گیرانه‌ی مدیر می‌داند. راههای برای پیش‌گیری این عمل ارائه می شود. سپس علل بی‌انضباطی را بررسی کرده‌ و راههایی برای کاهش این علل ارائه خواهد شد. برای برخورد با رفتارهای بی‌انضباطی و بی‌انضباطانه نیز باتوجه به دیدگاههای دانشمندان ،مدیر ،مدرسه،دانش آموز و اجتماع راههایی پیشنهاد کرده و نحوه استفاده از روش ها را نیزمورد بحث قرار داده ایم.خرید و دانلود مقاله ارتقای شغلی: بررسی علل بی انضباطی دانش آموزان در مقطع ابتدایی