+ سجاد جمعه 26 شهریور 1395 12:59

دانلود فایل آموزشی جامع پرورش زنبورعسل

 

 

 

 

 

 

فهرست منابع

مقدمهبیولوژیزندگی کلنی زنبور عسلتعریف کندوانواع کندوکندوهای شان متحرک قابدارکندوها جایگزینمهمترین قسمت های کندو شاملکندوی لانگستروتکندوی دادنتاجزای مهم کندوی جعبه ایقابدیوارهمحل استقرار کندووسایل کار در زنبور داریلباس مخصوص زنبورداریکلاه توریدستکش چرمیدودیاهرمکاردکبرسظروف غذاخوریترازو (قپان یا باسکول)شبکه ملکهوسایل و تجهیزات عسل گیریحس های چندگانه و ارتباطات زنبور عسلحس بیناییطیف رنگ های قابل تشخیص برای انسان و زنبور عسلحس بویایی ( Odour )حس چشاییحس گرماسنجیثابت گل بودنفرمون های زنبور عسلجهت یابی زنبور عسلزبان رقص1 - رقص دایره ای2 -رقص ارتعاش شکممحاسبه تعداد گل مورد لزوم هر جمعیتفرآیند تولید شهدعوامل موثر در تولید شهدترکیبات عسلجمع توری گردهانواع گل ها از نظر ملاقات زنبور عسل

تعداد صفحه:58

با فرمت pdf

 خرید و دانلود دانلود فایل آموزشی جامع پرورش زنبورعسل