+ سجاد جمعه 26 شهریور 1395 02:09

مدل مدیریت بحران در زلزله بم ***

مدل مدیریت بحران در زلزله بم ، مطلب آموزشی مدیریتی و مقاله فوق العاده ای برای رشته مدیریت بوده که در 47 صفحه تهیه شده است.

 

فهرست:

روند برنامه ریزی برای دستیابی به طرح جامع مدیریت بحران

برنامه ریز شهری برای دستیابی به یک طرح آمادگی و مدیریت بحران در زمین لرزه

الگوی برنامه ریزی مقابله با بحران ناشی از زمین لرزه در یک شهر

مدلهای عمومی مدیریت بحران

مدل مدیریت بحران در کشور ترکیه

زلزله بم

شهر بم پیش از سانحه

شهر بم پس از سانحه

بررسی اقدامات انجام شده در شهر بم

نقد و بررسی کلی از اقدامات انجام شده در بم

فهرست ابنیه تاریخی خراب شده در زلزله بم

پیشینه تاریخی ارگ بم در یک نگاه

اقدامات انجام شده در پایگاه پژوهشی ارگ بم

عکسهایی از ارگ بم قبل و بعد از خرابی

عکسهای هوایی

آلبوم

 

 

 

 خرید و دانلود مدل مدیریت بحران در زلزله بم ***